Middenbouw: Post uit Parijs

Gepubliceerd op 15 mei 2024 om 17:30

Middenbouw:  Post uit Parijs – Hans Hagen

 

Bewegen op muziek; zet de muziek aan en ga lekker bewegen!

 

Kwasten en water; ga buiten op de tegels met water en kwasten tekenen/schrijven. Op deze manier kan je een letter-, woord of rekendictee buiten afnemen.

 

De letter…; Ga op zoek naar voorwerpen die beginnen met de letter….. Verander de opdracht door op zoek te gaan naar de laatste letter, de letter moet in het woord zitten.

Varieer door woorden te gebruiken, wat rijmt er op….

 

Waar hoor je….; probeer te raden waar het geluid vandaan komt, diverse variaties.

-Iedereen doet zijn ogen dicht, hoor je het geluid dan wijs je met je vinger in richting die jij denkt.

-Iemand verstopt zich met een belletje (of iets wat geluid maakt). Een ander, die zijn ogen dicht heeft gehad, mag op zoek gaan naar het geluidje.

-Geef een paar kinderen een instrument die allemaal anders klinken. Iedereen kan zien welk instrument bij welk kind is. Dan gaan de ogen dicht en gaan de kinderen met de instrumenten zich verstoppen. Waar hoor je een geluid vandaan komen? En wie maakt dat geluid?

-Verstop een kookwekker en laat iedereen op zoek gaan naar het geluid. Weet je waar het geluid vandaan komt dan schrijf je dit op of je markeert de plek op een plattegrond van de omgeving.

 

#beweegplein #boekenbingo #bewegenisgezond #bewegendleren #buitenspelenisgezond #buitenspelen #dynamischeschooldag #buitenisgezond #bewegenindeklas #fijnemotoriek #grotemotoriek #boekenlezenisleuk #bewegenmetplezier #bewegenmetboeken #bibliotheekdrenthe #bibliotheekgroningen #bewegendrekenen #bewegendtaal #auditievewaarneming #bewegenopmuziek #sensorischeontwikkeling #zintuiglijkeontwikkeling

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.