Bovenbouw: Mijn moeder is een dekbed

Gepubliceerd op 3 juni 2024 om 17:30

Bovenbouw Mijn moeder is een dekbed – Lysette van Geel

 

Lummelen; speel het spel met 2 kinderen en 1 lummel, 3 kinderen en 1 lummel, 3 kinderen en 2 lummels, 4 kinderen en 2 lummels, 4 kinderen en 3 lummels. Ben je met meer kinderen dan kun je beter een tweede spel opstarten.

De bal moet met een stuit worden gespeeld. Zonder stuit? Dan telt de bal niet. Spelers mogen bewegen van hun plek, ze staan dus niet op een vaste plek. Is er 5x overgespeeld zonder dat de lummel(s) de bal heeft gepakt of aangeraakt? Dan wisselt de lummel van plek met degene die de bal als laatste heeft aangeraakt. Zijn er meerdere lummels, dan wisselen die allemaal van plek met een ander. Iedere keer dat de keten van 5 wordt onderbroken, begint het tellen opnieuw.

 

Mijnenveld 1; maak een veld van 6x6  hoepels/fietsbanden of getekende vormen. Op papier maak je dezelfde tekening en hierin teken je een route van de ene kant naar de andere kant. De spelleider is de enige die deze route mag zien. Er zijn twee partijen die proberen als eerste naar de overkant te komen. Nummer 1 van de eerste partij gaat in een hoepel staan. Is de hoepel goed (de eerste van de route), dan knikt de spelleider en mag je in de volgende hoepel stappen. Hoort de hoepel niet bij de route dan zegt de spelleider: BOEM! Nummer 1 sluit achteraan bij zijn partij. Nummer 1 van partij 2 mag het ook proberen. Probeer de juiste route te onthouden. Welk team komt als eerste helemaal aan de overkant.

Variatie: beiden partijen starten aan weerszijden van het veld. Er worden 2 routes uitgetekend door de spelleider. Om de beurt is een partij aan de beurt, maar iedere partij heeft zijn eigen route.

Eventueel kunnen er 4 partijen starten, maar dan moet het veld wat groter gemaakt. De spelleider heeft het dan moeilijker en kan misschien hulp gebruiken.

 

Mijnenveld 2; Zet een mijnenveld af van zo’n 4x4 meter. Binnen dat mijnenveld leg je mijnen, met bv. kegels of flesjes. Vanaf beide zijden vertrekt een geblinddoekte speler, begeleid door zijn eigen teamleden - maar die mogen niet in het mijnenveld komen! Wanneer een geblinddoekte speler op een mijn loopt, wordt hij door een begeleider het mijnenveld uitgeleid en moet de speler opnieuw beginnen.

 

Levend cluedo; Maak aftekenkaarten en zorg voor losse kaartjes. De hoeveelheid kun je zelf bepalen, maar minimaal 5 per categorie.

De categorieën zijn:

plaats (waar is het gebeurd)

dader (wie heeft het gedaan)

waarmee (waarmee is de misdaad gepleegd)

eventueel kun je er meerdere categorieën aan toevoegen: tijd (hoe laat is het gebeurd) en waarom (wat is de reden voor de misdaad). In plaats van een misdaad kun je ook een ander probleem verzinnen. Bijvoorbeeld: wie is er uit de dierentuin meegenomen? Door wie, hoe en waarheen?

Vooraf neem je uit alle 3 (of 5)de categorieën een kaart die je apart houdt. Alle overige kaarten hang je op in het speelgebied. Het leukst is het om het ergens te doen met 'geheime hoekjes' waar je niet gelijk alles ziet hangen zoals een bos of speelterrein.

Je vertelt de leerlingen een verhaal over een misdaad die gepleegd is, maar dat dader/plaats/voorwerp niet duidelijk is. De leerlingen krijgen het invulblad en een potlood mee en gaan op jacht. Alles wat je vindt kruis je aan. Zo houd je uiteindelijk drie lege vakken over: de oplossing!

Variatie: Zorg dat je genoeg hulp hebt, net zoveel mensen als categorieën. Iemand heeft dus de categorie: plaats, een ander: wapen en een derde: dader. Je kunt wederom meer categorieën toevoegen. Deze personen verspreiden (verstoppen) zich over het gebied. Groepjes kunnen op zoek gaan naar deze mensen. Ze weten niet welke categorie er bij die mensen hoort. Je mag alleen een vraag stellen waar ja, nee, weet ik niet op geantwoord mag worden. Er mag niet gevraagd worden welke categorie ze hebben. Ben je bij een persoon geweest, dan moet je eerst naar een andere persoon toe, voor je weer terug mag. Anders kan je aldoor bij dezelfde persoon blijven staan.

Je kunt bijvoorbeeld vragen: Is de dader een man? Vraag je het aan diegene die die categorie heeft, dan is het antwoord: ja of nee. Bij ja, kun je de vrouwelijke daders wegstrepen. Bij nee, streep je de mannen weg. Zegt diegene: weet ik niet! Dan weet je dat diegene niets over de dader weet, maar een andere categorie heeft. Zo probeer je zo snel mogelijk op te lossen wie de moord heeft gepleegd, met wat en waar.

 

#beweegplein #boekenbingo #bewegenisgezond #bewegendleren #buitenspelenisgezond #buitenspelen #dynamischeschooldag #buitenisgezond #bewegenindeklas #fijnemotoriek #grotemotoriek #boekenlezenisleuk #bewegenmetplezier #bewegenmetboeken #bibliotheekdrenthe #bibliotheekgroningen #bewegendrekenen #bewegendtaal #oogmotorischeontwikkeling

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.